Εργασία σε ψυχρά περιβάλλοντα

Τα άτομα που εργάζονται σε ψυγεία ή ψυχρά περιβάλλοντα αποθήκευσης αντιμετωπίζουν κινδύνους που σχετίζονται με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι κίνδυνοι, ανάλογα με τα συμπτώματά τους, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:… Read More

Σταματήστε το θόρυβο!

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, περίπου το 40% του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ εκτίθεται σε θόρυβο προερχόμενο από την κυκλοφορία στους δρόμους, σε επίπεδα μεγαλύτερα των 55dB(A) και 20%… Read More

Μάσκα N95 ή FFP; Ποιά να διαλέξω;

Από την Αναστασία Παγουλάτου – Σύμβουλο πωλήσεων της Stop Με την τρέχουσα πανδημία COVID-19, όλο και περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούμε προιόντα για προστασία αναπνοής, προκειμένου να φιλτράρεται ο… Read More