Νέες αποθήκες στον Πειραιά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων Logistics της εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά με χώρο για πάνω από 4.000 παλετοθέσεις. Οι εγκαταστάσεις αναμένεται να λειτουργήσουν στο… Read More

Εργασία σε ψυχρά περιβάλλοντα

Τα άτομα που εργάζονται σε ψυγεία ή ψυχρά περιβάλλοντα αποθήκευσης αντιμετωπίζουν κινδύνους που σχετίζονται με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι κίνδυνοι, ανάλογα με τα συμπτώματά τους, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:… Read More

Σταματήστε το θόρυβο!

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, περίπου το 40% του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ εκτίθεται σε θόρυβο προερχόμενο από την κυκλοφορία στους δρόμους, σε επίπεδα μεγαλύτερα των 55dB(A) και 20%… Read More