Η STOP συμμετέχει στην έκθεση Posidonia 2022

Μετά από 4 χρόνια η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση Posidonia επιστρέφει και αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ προσέλευσης. Η Stop συμμετέχει για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζοντας σε υπάρχοντες και εν… Read More

Εργασία σε ψυχρά περιβάλλοντα

Τα άτομα που εργάζονται σε ψυγεία ή ψυχρά περιβάλλοντα αποθήκευσης αντιμετωπίζουν κινδύνους που σχετίζονται με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι κίνδυνοι, ανάλογα με τα συμπτώματά τους, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:… Read More

Σταματήστε το θόρυβο!

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, περίπου το 40% του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ εκτίθεται σε θόρυβο προερχόμενο από την κυκλοφορία στους δρόμους, σε επίπεδα μεγαλύτερα των 55dB(A) και 20%… Read More