Εργασία σε ψυχρά περιβάλλοντα

Τα άτομα που εργάζονται σε ψυγεία ή ψυχρά περιβάλλοντα αποθήκευσης αντιμετωπίζουν κινδύνους που σχετίζονται με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι κίνδυνοι, ανάλογα με τα συμπτώματά τους, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:… Read More

Σταματήστε το θόρυβο!

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, περίπου το 40% του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ εκτίθεται σε θόρυβο προερχόμενο από την κυκλοφορία στους δρόμους, σε επίπεδα μεγαλύτερα των 55dB(A) και 20%… Read More

Επισκεφθείτε τη STOP σε προσεχείς εκθέσεις

Ο επιχειρηματικός κόσμος επιστρέφει δειλά στην προ Covid κατάσταση και ξεκινούν πάλι οι διοργανώσεις εκθέσεων και συνεδρίων. Οι επιβεβαιωμένες ημερομηνίες των event στα οποία συμμετέχει η Stop έχουν ως εξής:… Read More