Στη STOP αντιλαμβανόμαστε την άμεση επίδραση των δραστηριοτήτων μας τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στο περιβάλλον. Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε διαρκώς τις διαδικασίες μας ώστε να πετυχαίνουμε όσο το δυνατόν μικρότερη επίδραση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες με αίσθημα ευθύνης, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου, με γνώμονα τις αξίες μας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, η διαφάνεια, η περιβαλλοντική ευθύνη, η υγεία και  ασφάλεια είναι βασικοί πυλώνες των δραστηριοτήτων μας.

Οι προμηθευτές μας αξιολογούνται βάσει των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους αλλά και της αποδοχής των δικών μας περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων.

Οι αξίες μας

  • Άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων ή ειδικών δεξιοτήτων είναι ευπρόσδεκτοι να εργαστούν κοντά μας
  • Είμαστε αντίθετοι στην παιδική εργασία, το ίδιο και οι συνεργάτες μας – μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας www.ilo.org έναντι της παιδικής εργασίας- στην Ασία
  • Χαιρόμαστε να βλέπουμε τους ανθρώπους μας να δημιουργούν οικογένειες
  • Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα
  • Προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένες ζητήσεις. Μας ενδιαφέρει η κάλυψη της ανάγκης του πελάτη και όχι απαραίτητα η πώληση
  • Προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε λογικές τιμές συναρτήσει της ποιότητάς τους
  • Πιστεύουμε στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού μας και την παρέχουμε σε κάθε ευκαιρία
  • Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας για να καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Εταιρική Υπευθυνότητα

Παρακολουθούμε στενά τους βασικούς δείκτες απόδοσης σε σχέση με το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας. Τόσο η προστασία του περιβάλλοντος όσο και του προσωπικού μας, αποτελούν κουλτούρα της επιχείρησης η οποία αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητά μας.

Ενέργεια

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών στην καθημερινή λειτουργία μας. Η αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων μας με νέας τεχνολογίας, οι βελτιώσεις σε φωτισμό, ψύξη και θέρμανση είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%. Η πρόσφατη ανακαίνιση των εγκαταστάσεών μας βελτιώνει περαιτέρω την ενεργειακή κλάση του κτιρίου και αναμένεται να επιφέρει επιπλέον μείωση της κατανάλωσης.

Νερό

Καθώς η παραγωγική μας διαδικασία δεν απαιτεί κατανάλωση νερού, εστιάζουμε στην κατανόηση, μείωση και βελτίωση της κατανάλωσης για τις καθημερινές ανάγκες του προσωπικού και την καθαριότητα.

Απορρίμματα

Μέσω της εγκατάστασης νέων πληροφοριακών συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγγελιοληψίας καταφέραμε τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και παράλληλα ανακυκλώνουμε τα απορρίμματά μας (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, λαμπτήρες, μπαταρίες κλπ).

Κοινωνικό σύνολο

Για περισσότερα από 40 χρόνια οι πελάτες μας εμπιστεύονται τη STOP για την υγεία και την ασφάλειά τους. Με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησία σε θέματα που άπτονται του κοινωνικού συνόλου, ανταποδίδουμε προσφέροντας υλική υποστήριξη σε κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ή χρειάζονται τη συνδρομή μας για την επίτευξη του στόχου τους. Στο ίδιο πνεύμα προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας μέσω εκπαιδεύσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην αναγκαιότητα χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.

Στη STOP παρέχουμε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον σε περισσότερους από 60 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.