ΣΚΟΠΟΣ

Η STOP ΑΕΒΕ σέβεται το απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η Πολιτική Απορρήτου για την Προστασία Δεδομένων περιγράφει πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ενημέρωσή σας πάνω σε θέματα μέσων ατομικής προστασίας αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/ 679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διατάξεις την κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πάντα υπάρχει η άμεση δυνατότητα εξαίρεσής σας από τη λήψη οποιουδήποτε ενημερωτικού υλικού.
Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νομοθεσίας να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής.
Η πολιτική αυτή δεν αποτελεί μέρος καμίας σύμβασης εργασίας ή κανενός συμβολαίου παροχής υπηρεσιών.
Η πολιτική αυτή μπορεί να αλλάξει περιεχόμενο ή να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.
Συνίσταται να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική αυτή που περιγράφει την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έτσι ώστε να γνωρίζετε το πως και το γιατί χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφόρηση.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) για να επιβλέπει τη συμμόρφωση με την παρούσα γνωστοποίηση απορρήτου. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε με τους κάτωθι τρόπους:
Email: [email protected]
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,
Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για θέματα προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στην εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο:  302106475600, Fax:  302106475628, email [email protected]).
 

 
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αρχές μας βασίζονται στις αρχές που αναφέρονται στην εν λόγω Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής ερευνάς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»).
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).
 • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκείμενων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΜΕ
Τα προσωπικά δεδομένα ή προσωπική πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ένα άτομο όπου βάσει αυτής της πληροφορίας μπορεί να χαρακτηριστεί και ή να εντοπιστεί. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).
Κατά περίπτωση και σκοπό επικοινωνίας της STOP AEBE μαζί σας μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τα κάτωθι προσωπικά στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο Πελάτη
 • Email Πελάτη
 • Απαντήσεις που δίνονται (π.χ. σε περιπτώσεις αποστολής ερωτηματολογίου έρευνας ικανοποίησης πελατών)

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΞΑΜΕ Ή ΘΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλέγουμε ή θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα με την δική σας συγκατάθεση κατά περίπτωση και σκοπό επικοινωνίας της STOP AEBE μαζί σας. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να προέρχονται από τρίτους εφόσον εσείς έχετε πρότερα δώσει την συγκατάθεσή σας.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την συλλογή προσωπικών δεδομένων παρακαλώ ανατρέξτε για περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενη παράγραφο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία σε εκείνους τους υπαλλήλους και άλλους τρίτους που έχουν επιχειρηματικό λόγο να γνωρίζουν και που θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες μας καθώς και την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι υπάλληλοι καθώς και στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας μας τόσο στην μητρική όσο και στις θυγατρικές και μέλη του Ομίλου οι οποίοι είναι αρμόδιοι για
Α) την διαχείριση των σχετικών πληροφοριών που λαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της πελατειακής μας σχέσης.  και
Β) την διαχείριση και επίβλεψη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.
Επιπρόσθετα, μπορεί να είναι μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να γνωρίζει πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών έτσι ώστε να διασφαλίζεται το έννομο συμφέρον της εταιρίας καθώς και να προασπίζεται το όνομα της εταιρίας έναντι τρίτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να εμποδίσουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση των προσωπικών σας πληροφοριών με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλοίωση ή αποκάλυψη.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε υποψίας παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως καθώς και κάθε δημόσια υπηρεσία υπεύθυνη για την διερεύνηση μιας εικαζόμενης παραβίασης, όπως είμαστε νομικά και ηθικά υποχρεωμένοι να πράξουμε.
Κάθε τρίτο μέρος όπως αναφέρθηκε παραπάνω απαιτείται να σέβεται την προστασία των δεδομένων και να είναι σύμφωνο με την εκάστοτε νομοθεσία. Επίσης, απαιτείται να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τόσο ως προς την κείμενη νομοθεσία όσο και σε συνάρτηση με τις πολιτικές και διαδικασίες μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για τους δικούς τους σκοπούς παρά μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν το κάνουμε αυτό, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα απαιτήσουμε τον ίδιο βαθμό προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα αυτά είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
Email: [email protected]
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,
Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα εκπληρώνοντας τους σκοπούς που έχουν οριστεί καθώς και πέραν αυτών για κάθε σκοπό ελεγκτικό. Πιο συγκεκριμένα, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 1 έτος.
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό χώρο της εταιρίας καθώς και σε έντυπη μορφή σε θυρίδες αποθήκευσης.
Η εταιρία μας μετά το πέρας του προαναφερόμενου διαστήματος θα καταστρέψει με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις βάσει νόμου έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες έτσι ώστε να λαμβάνετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διαθέτουμε για εσάς και να ελέγχετε ότι τις επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

Θα παράσχουμε τις πληροφορίες δωρεάν και εντός ενός μηνός, εκτός από την περίπτωση που το αίτημα είναι αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, οπότε διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε έξοδα διαχείρισης ή εναλλακτικά μπορούμε να αρνηθούμε συμμόρφωσης κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Είναι καθήκον σας να μας ενημερώσετε για τις αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες που κρατάμε για σας έτσι ώστε να είναι ακριβείς και τρέχουσες. Με αυτό τον τρόπο οι ανακρίβειες ή ελλείψεις θα διορθώνονται άμεσα και σε περίοδο μιας εβδομάδος.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας νομικώς να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (δείτε παρακάτω).
 • Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας: Σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένο σκοπό σας δεν είναι απαραίτητη βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και των πολιτικών της εταιρίας μας,  διατηρείται κάθε δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα Μεταφοράς Δεδομένων: Διατηρείτε κάθε δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο μέρος κατόπιν της γραπτής ενημέρωσης προς την εταιρία μας και συγκατάθεσης για την πράξη αυτή.

Για κάθε αίτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
Email: [email protected]

 • Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,
 • Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
Σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένο σκοπό σας δεν είναι απαραίτητη βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και των πολιτικών της εταιρίας μας,  έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.
Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Email: [email protected]
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,
Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800
Μόλις λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τις πληροφορίες σας για το σκοπό ή τους σκοπούς που αρχικά συμφωνήσατε, εκτός αν έχουμε μια άλλη νόμιμη βάση για να γίνει έτσι από το νόμο.
 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ 
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν θεωρούμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.
Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για έναν άσχετο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.
Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή σας, σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε την παρούσα δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα σας παράσχουμε μια νέα ειδοποίηση απορρήτου όταν κάνουμε σημαντικές ενημερώσεις. Μπορούμε επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους από καιρό σε καιρό σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
Email: [email protected]
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 39 & Αναπαύσεως 2-4, 18546, Πειραιάς,
Τηλέφωνο: 0030 210 46 26 800


Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της Δικτυακής Πύλης αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Δικτυακής Πύλης.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της Δικτυακής Πύλης καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρίας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η εταιρία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης διατίθενται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορού μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Δικτυακής Πύλης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης διατίθεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε ο διαχειριστής αλλά ούτε και οι λοιποί εκπρόσωποι της εταιρίας παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης. Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποποιούνται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή μη, όπως ενδεικτικά εγγυήσεις αρτιότητας, ορθότητας, επικαιρότητας, εμπορικότητας, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ο διαχειριστής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Δικτυακής Πύλης στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται. Ομοίως ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι η Δικτυακή Πύλη ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής της Δικτυακής Πύλης δεν προβαίνει επίσης σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση και εν γένει δεν παρέχει εγγυήσεις ή δεσμεύσεις που είναι αντίθετες με τους όρους που τίθενται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του διαχειριστή και της εταιρίας κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική και σχετική διεθνή νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Χρήση περιοχών αλληλεπίδρασης (interactive areas)

Ο διαχειριστής της Δικτυακής Πύλης έχει τη δυνατότητα να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) στην Δικτυακή Πύλη. Χρήση κάποιας από τις περιοχές αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Ο διαχειριστής της Δικτυακής Πύλης δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της Δικτυακής Πύλης.

Ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • χρήση περιοχής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
 • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
 • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από τον διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης, κατά την κρίση του,
 • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης ή των χρηστών του,
 • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
 • παραποίηση της ταυτότητα του,
 • δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης περισσότερο από μια φορά,
 • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την Δικτυακή Πύλη ή ενέργεια που κατά την κρίση του διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους χρήστες του σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.
 Χρήση cookies, διαφήμιση μέσω google adwords, επαναληπτική διαφήμιση
 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Stop.
 • H Stop δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

 • H Stop δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).
 • Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.
Η Stop συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίεςκαι:

 • Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.
 • Η Stop και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.
 • H Stop και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της Stop, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό της Stop.
 • H Stop δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Δικτυακής Πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης/ χρήστης της Δικτυακής Πύλης συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Δικτυακής Πύλης από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων.
Από 15/2/2016 δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών εντός 90 ημερών δίνεται και μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πλατφόρμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015.