Σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική κατηγορία διατίθενται μέσα προστασίας για ασφαλή εργασία σε ύψος. Η νομοθεσία απαιτεί τη χρήση τους σε οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται σε ύψος πάνω από 2m, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σε ανοίγματα, ανθρωποθυρίδες ή κλειστούς χώρους.

Τα μέσα ασφαλούς εργασίας σε ύψος είναι πιστοποιημένα και πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Το εξειδικευμένο προσωπικό της STOP έχει περάσει από πολύωρες θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδεύσεις και έχει εγκαταστήσει και επιθεωρήσει ένα μεγάλο αριθμό συστημάτων ασφαλούς εργασίας σε ύψος.

Παράλληλα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επιλογής του σωστού εξοπλισμού, στη STOP πραγματοποιούνται σεμινάρια εκπαίδευσης ασφαλούς εργασίας σε ύψος.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που προσομοιάζουν την εργασία σε διάφορα συστήματα. Οι εκπαιδευτές διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από ανεξάρτητο φορέα.

Δείτε όλα τα προϊόντα εδώ