Βιομηχανία τροφίμων – Ειδικός σχεδιασμός ρουχισμού

PROJECT INFORMATION

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων και αλλαντικών στην Ελλάδα, υπακούοντας στα υψηλότερα στάνταρ ασφάλειας που υπαγορεύονται στην αγορά των τροφίμων απευθύνθηκε σε εμάς για τον ειδικό σχεδιασμό του ρουχισμού του προσωπικού της. Το ζητούμενο ήταν ο σχεδιασμός των στολών να είναι τέτοιος ώστε να προλαμβάνονται πιθανοί κίνδυνοι για το ίδιο το τρόφιμο ενώ παράλληλα να προσφέρει στον εργαζόμενο άνεση και ευχάριστη αίσθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας του.

Στη STOP μελετήσαμε τη σχετική νομοθεσία και τις προδιαγραφές κατασκευής. Προχωρήσαμε στο σχεδιασμό μιας στολής που έφερε τις τσέπες εσωτερικά χωρίς την παρουσία κουμπιών στο εξωτερικό μέρος αποκλείοντας την απώλειά τους στην παραγωγική διαδικασία.

Η κατασκευή των δειγμάτων έγινε από υφάσματα με πιστοποίηση OekoTex® Standard 100, φιλικά προς τον χρήστη και απαλλαγμένα από βλαβερές ουσίες. Μετά την επιτυχή διαδικασία του δειγματισμού, προχωρήσαμε στην παραγωγή των στολών.

CONTACT US