Ναυτιλία – Πλέοντας σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Η διέλευση των πλοίων από περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως η διώρυγα του Σουέζ ή η θάλασσα ανοικτά της Σομαλίας, επιτάσσουν τη λήψη μέτρων ασφαλείας και την οχύρωση του πλοίου σε περίπτωση επίθεσης. Με τη δημιουργία του νέου προϊόντος, η STOP κάλυψε τις ανάγκες προστασίας έναντι κοπής από τη χρήση συρματοπλεγμάτων τόσο στη συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία όσο και σε άλλες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.
PROJECT INFORMATION

Η διέλευση των πλοίων από περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως η διώρυγα του Σουέζ ή η θάλασσα ανοικτά της Σομαλίας, επιτάσσουν τη λήψη μέτρων ασφαλείας και την οχύρωση των πλοίων για την αποτροπή επίθεσης από πειρατές.

Αυτή επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων κατά μήκος του σκάφους. Τα συμβατικά γάντια έναντι κοπής δεν ανταποκρίνονται στα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα προστασίας που απαιτεί ο χειρισμός των συρματοπλεγμάτων, τόσο κατά την τοποθέτηση όσο και κατά την απομάκρυνσή τους. Ζητούμενο από πελάτη μας, μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία με διεθνή παρουσία, ήταν η διερεύνηση του προβλήματος και η εξεύρεση λύσης.

Δοκιμάστηκαν πρώτες ύλες από καινοτόμα υλικά που προσφέρουν ταυτόχρονα υψηλή επιδεξιότητα, μικρό βάρος και εξαιρετικά υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι κοπής. Το τμήμα Έρευνας σε συνεργασία με το τμήμα Παραγωγής της STOP, σχεδίασε και κατασκεύασε ειδικό γάντι για το χειρισμό συρματοπλεγμάτων. Μετά από εκτεταμένες δοκιμές στο πεδίο, αποδείχθηκε ότι το νέο προϊόν κάλυπτε τις απαιτήσεις προστασίας της συγκεκριμένης εργασίας οπότε τοποθετήθηκε σε παραγωγή.

Με τη δημιουργία του νέου προϊόντος, η STOP κάλυψε τις ανάγκες προστασίας έναντι κοπής από τη χρήση συρματοπλεγμάτων τόσο στη συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία όσο και σε άλλες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

CONTACT US