Ασφάλεια στην εργασία. Μια φράση που ακούγεται πολύ συχνά, πόσο όμως πραγματικά συνειδητοποιούμε τη σημασία της; Είναι σημαντικό για όλους, εργοδότες και εργαζόμενους να καταλάβουν την αναγκαιότητα της ασφάλειας.

Αφορά την ακεραιότητα ενός ατόμου και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμμόρφωση με κάποια νομοθεσία.

Στη STOP ακούμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε αξιόπιστες λύσεις για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια του προσωπικού σας. Η γκάμα των προϊόντων που παράγουμε και αντιπροσωπεύουμε χωρίζεται σε 8 κύριες κατηγορίες, προσφέροντας η καθεμία πολυάριθμες επιλογές.