Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στην ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν σημαίνει τίποτα να έχεις τον καλύτερο εξοπλισμό αν δεν ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις.

Στη STOP πιστεύουμε ότι η ασφάλεια είναι κουλτούρα, όχι υποχρέωση. Στόχος μας είναι η μετάδοση αυτής της κουλτούρας στους ανθρώπους γύρω μας μέσω της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση στην ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν σημαίνει τίποτα να έχεις τον καλύτερο εξοπλισμό αν δεν ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις.

Η εκπαίδευση μπορεί να αφορά την ενίσχυση της συνειδητοποίησης των εργαζομένων, την απόκτηση γνώσεων σε θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, σε θέματα ελέγχου, χρήσης, επιθεώρησης μέσων ατομικής προστασίας, εγκατάστασης, συντήρησης, επιθεώρησης εξοπλισμού και μια σειρά από άλλα θέματα.

Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές, τόσο στις εγκαταστάσεις της STOP όσο και στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόμενων εταιρειών, προσφέρουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα όπως:

  • Ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας
  • Ορθή χρήση των μέσων προστασίας της ακοής και έλεγχος αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης (Ear fit validation)
  • Ασφαλής εργασία σε ύψος
  • Εγκατάσταση, επιθεώρηση και συντήρηση μόνιμων συστημάτων
  • Ασφαλής εργασία σε περιορισμένο χώρο
  • Ασφαλής εργασία με χημικά

Επίσης παρέχονται ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια με βάση τις ανάγκες του περιβάλλοντος εργασίας π.χ. αιολικά πάρκα, διυλιστήρια, τηλεπικοινωνίες κλπ. Καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή του κατάλληλου μέσου προστασίας με βάση την ανάλυση επικινδυνότητας που έχει συστηθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας.

Εκτός των σεμιναρίων, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο εργασίας σας, μελέτης της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και επισήμανση των αναγκών για κάθε θέση εργασίας.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Ασφαλής εργασία σε ύψος”

Στη STOP υλοποιούνται σεμινάρια βασικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ασφαλούς εργασίας σε ύψος.

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται σε ένα άνετο περιβάλλον με οπτικοακουστικό υλικό ενώ η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που προσομοιάζουν την εργασία σε διάφορα συστήματα. Το σύνολο των χώρων είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας για να παρέχουν πλήρη προστασία στους εκπαιδευόμενους.

Η ύλη προετοιμάζεται έτσι ώστε να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην εργασία σε ύψος. Συνυπολογίζεται η προηγούμενη εμπειρία του χρήστη, η συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών σε ύψος και η πολυπλοκότητα της εκτελούμενης εργασίας.

Η μεθοδολογία των σεμιναρίων βασίζεται στον “Κώδικα πρακτικής για την εκπαίδευση και επιμόρφωση για εργασία σε ύψος και διάσωση” και είναι σύμφωνη με το πρότυπο BS 8454 και τους κώδικες εργασίας των Health & Safety Executives.

Οι εκπαιδευτές διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από ανεξάρτητο φορέα.

Σε ποιούς απευθύνονται:
Εγκαταστάτες/ συντηρητές φωτοβολταϊκών, ηλεκτρολόγους, άτομα που διενεργούν οικοδομικές εργασίες, επισκευές σκεπών, αλλαγή πανέλων, τοποθέτηση τεντών και λοιπές εργασίες σε ύψος.

Επόμενες προγραμματισμένες ημερομηνίες:

Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε παρακάτω δηλώνοντας την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει και θα λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το κόστος του σεμιναρίου.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

CONTACT US