Τοξικά αέρια συμπεριλαμβανομένων των μονοξειδίου του άνθρακα, υδρόθειου, χλωρίου, αμμωνίας, κυανιούχων κλπ δύναται να ανιχνευθούν και να μετρηθούν μέσω κατάλληλων ηλεκτρονικών οργάνων, σώζοντας αμέτρητες ζωές εργαζομένων.

Οι ανιχνευτές και τα όργανα μέτρησης αερίων είναι πλέον μικρά σε μέγεθος, απλά και φιλικά στη λειτουργία, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Η χρήση τους για είσοδο ή εργασία σε οποιοδήποτε χώρο μπορεί να ενέχει κίνδυνο τοξικότητας οφείλει να είναι αναπόσπαστο μέλημα κάθε προγράμματος ασφάλειας εργασιακών χώρων όπου αυτοί οι κίνδυνοι είναι ενδεχομένως παρόντες.

Δείτε όλα τα προϊόντα εδώ