Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός για την προστασία των ματιών, του προσώπου, της ακοής και της κεφαλής. Σε εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος από εκτόξευση σωματιδίων, τοξικών υγρών, ακτινοβολίας από ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση, τότε είναι απαραίτητη η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.

Αντίστοιχα σε χώρους εργασίας επιβαρυμένους από το θόρυβο της λειτουργίας μηχανών ή εργαλείων που υπερβαίνουν τα 45-50 dB σε 8ωρη απασχόληση, τότε η επιλογή του κατάλληλου μέσου προστασίας ακοής αλλά και η εκπαίδευση και ο έλεγχος για τη σωστή χρήση είναι απαραίτητος.

Τα κράνη και τα καπελοκράνη για ελαφρά χτυπήματα είναι απαραίτητα για εργασία σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο ενέχει ο κίνδυνος τραυματισμού από πτώση αντικειμένων ή πρόσκρουσης σε προεξέχουσες ή χαμηλές επιφάνειες όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, τα εργοτάξια, οι βιομηχανικοί χώροι παραγωγής κλπ.

Ο εξοπλισμός προστασίας που θα βρείτε στη STOP έχει επιλεγεί με προσοχή τόσο για την ασφάλεια όσο και για την άνεση και εργονομία που παρέχει. Στη γκάμα μας θα βρείτε εξειδικευμένα γυαλιά και ασπίδια προστασίας για κάθε χρήση, κράνη και αξεσουάρ κρανών καθώς και ωτοασπίδες και ωτοβύσματα.

Δείτε όλα τα προϊόντα εδώ