Η ασφάλεια είναι κουλτούρα, όχι υποχρέωση. Αφορά την ακεραιότητα και διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως νομική συμμόρφωση.

Στη STOP ακούμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε αξιόπιστες λύσεις για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια του προσωπικού σας. Το όραμά μας είναι να είμαστε η πρώτη εταιρεία που έρχεται στο μυαλό όταν υπάρχει ανάγκη για εξοπλισμό προστασίας και για διατήρηση της ασφάλειας στην εργασία.

Από την ίδρυσή μας πίσω στο 1978 η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ασφάλεια, εκπαίδευση και υποστήριξη σε κάθε εργαζόμενο.