Μεταφορές – Ασφαλής εργασία πάνω σε βαγόνια συρμών

PROJECT INFORMATION

Από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων αναζητήθηκε λύση για την πραγματοποίηση εργασιών επάνω στα βαγόνια των συρμών.

Στο εργοστάσιο του Οργανισμού, τα κτίρια είναι παλιά και εξαιρετικά ψηλά και δεν προσφέρουν ασφαλές πεδίο πρόσβασης εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Επιπρόσθετα έπρεπε να συνυπολογιστούν οι ηλεκτρικές ιδιαιτερότητες των εργασιών και οι διαθέσιμες ελεύθερες αποστάσεις.

Μετά από αρκετές επισκέψεις των Τεχνικών της STOP στις εγκαταστάσεις του πελάτη, της μελέτης του τρόπου εργασίας και της αναζήτησης του κατάλληλου προϊόντος, η λύση δόθηκε με ένα φορητό σύστημα ανακοπής πτώσης με ράγες, για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο εργαζομένων. Με την εγκατάσταση του συστήματος δόθηκε το σύνολο των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται για την τεχνική αρτιότητα της λύσης και οι εκπαιδευτές της εταιρείας μας προχώρησαν στην εκπαίδευση του προσωπικού σιδηροδρόμων για την ορθή χρήση του συστήματος.

CONTACT US