Πετροχημική βιομηχανία – Ασφαλής πρόσβαση για επιθεώρηση εγκαταστάσεων

PROJECT INFORMATION

Η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, ακόμη και στα πιο δύσκολα προσβάσιμα σημεία τους, είναι μια απαραίτητη διαδικασία για τη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των διυλιστηρίων. Πολλές φορές η συμβατική πρόσβαση σε χώρους σωληνώσεων για επιθεώρηση είναι πολύ δύσκολη ή αδύνατη.

Έχοντας μια μακρόχρονη συνεργασία, μας ζητήθηκε να προτείνουμε λύση στο πρόβλημα που προέκυψε.

Οι Τεχνικοί της STOP επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του πελάτη, ενημερώθηκαν για τη φύση της εργασίας και έκαναν αυτοψία στα σημεία τα οποία πρέπει να γίνεται επίσκεψη από τους εργαζόμενους του διυλιστηρίου. Για τη διευκόλυνση των εργασιών σχεδιάστηκε ένα μόνιμο οριζόντιο σύστημα ασφαλούς εργασίας για πρόσβαση στα ζητούμενα σημεία. Μετά την έγκριση της πρότασης από τους Υπεύθυνους Ασφαλείας της μονάδας, ακολούθησε η τοποθέτηση του συστήματος από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της STOP.

Με την εκπαίδευση του προσωπικού του διυλιστηρίου στην ορθή χρήση του συστήματος, το project ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

CONTACT US