Προστασία ματιών και προσώπου – 10 συμβουλές για σωστή επιλογή

Όπως κάθε εργασία χρειάζεται τα σωστά εργαλεία, έτσι χρειάζεται και τα σωστά μέσα προστασίας.

Όταν η φύση της εργασίας απαιτεί τη χρήση εξοπλισμού προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο, επιλέγουμε εκείνο το μέσο προστασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στους κινδύνους που θα συναντήσουμε.

Πριν την επιλογή, λάβε υπόψη σου τα παρακάτω:

  1. Αν φοράς διορθωτικά γυαλιά, χρησιμοποίησε γυαλιά προστασίας που φέρουν ανάλογους διορθωτικούς φακούς ή γυαλιά προστασίας που φοριούνται πάνω από τα διορθωτικά
  1. Αν φοράς φακούς επαφής πρέπει –όπου απαιτείται- να φοράς γυαλιά προστασίας. Η σκόνη και τα χηµικά µπορεί να αποτελέσουν επιπρόσθετο κίνδυνο
  1. Σε περιβάλλον που ενέχει ηλεκτρικό κίνδυνο προσοχή στα γυαλιά προστασίας µε µεταλλικό σκελετό
  1. Τα κράνη συγκόλλησης και οι προσωπίδες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο πάνω από γυαλιά προστασίας
  1. Τα μέσα προστασίας ματιών και προσώπου πρέπει να είναι σχεδιασµένα ώστε να παρέχουν αερισµό χωρίς κίνδυνο εισόδου σταγόνων από πιτσιλίσµατα
  1. Οι ατµοσφαιρικές συνθήκες και ο περιορισµένος αερισµός µπορεί να προκαλέσουν θόλωση των γυαλιών. Καθάριζε τακτικά τα γυαλιά κατά τη διάρκεια της εργασίας
  1. Η έκθεση σε θερµοκρασία µπορεί να περιλαµβάνει και έκθεση σε ακτινοβολία. Εξασφάλισε προστασία και από τους δύο κινδύνους
  1. Όπου απαιτείται από τα διεθνή πρότυπα πρέπει να χορηγούνται γυαλιά με φίλτρα. Σκουρόχρωµα γυαλιά δεν αποτελούν γυαλιά με φίλτρα εκτός και αν αναγράφεται πάνω τους κάτι σχετικό
  1. Η προστασία από ακτινοβολία είναι ευθέως ανάλογη µε την πυκνότητα του φακού του φίλτρου. Επέλεξε τη σκουρότερη δυνατή απόχρωση που επιτρέπει την εκτέλεση της εργασίας
  1. Αν οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι του ενός κάθε φορά, είναι απαραίτητη η επαρκής προστασία στο υψηλότερο επίπεδο για κάθε έναν από τους κινδύνους

Θυμήσου:

Η άνετη εφαρμογή διασφαλίζει τη συνεπή χρήση του εξοπλισμού.

Η Stop προσφέρει μια πλήρη γκάμα μέσων ατομικ΄ής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο από γνωστά brands. Επισκεφθείτε https://stop.gr/el/prostasia-kefalis