Εξόρυξη – Λύσεις ATEX

PROJECT INFORMATION

Στον τομέα της εξόρυξης οι κίνδυνοι που απαντώνται είναι πολλοί και η απουσία μέτρων προστασίας απειλεί την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι κίνδυνοι συνήθως έχουν να κάνουν με την επάρκεια οξυγόνου ή την παρουσία τοξικών ή εύφλεκτων αερίων στο χώρο της εξόρυξης.

Μεγάλη εταιρεία στον τομέα της εξόρυξης απευθύνθυκε σε εμάς ζητώντας λύση για την πραγματοποίηση εργασιών σε σήραγγες με προϋπόθεση αυτές να είναι απαλλαγμένες από εύφλεκτα ή τοξικά αέρια και να διασφαλίζεται επάρκεια οξυγόνου για τους εργαζόμενους. Οι τεχνικοί της STOP πραγματοποίησαν αυτοψία στους χώρους του έργου, έκαναν καταγραφή των απαιτήσεων και προχώρησαν σε μελέτη της εργασίας. Παράλληλα επικοινώνησαν με μεγάλους κατασκευαστές του εξωτερικού ζητώντας πληροφορίες και τα best practices που ακολούθησαν σε παρόμοιες εφαρμογές.

Η λύση δόθηκε μέσω ενός αντιεκρηκτικού (ATEX) ανεμιστήρα με λειτουργία blower και fan αποκλείοντας την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας μέσω διαρροής.

Η παρουσίαση έγινε μέσω λεπτομερούς επεξήγησης και επίδειξης στο χώρο εξόρυξης παρουσία του πελάτη, των εργαζομένων καθώς και τεχνικού προσωπικού άλλων εταιρειών μεταλλευτικής φύσης ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για τη χρήση του νέου εξοπλισμού.

CONTACT US